Regulamin

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 2. Edukacja i promocja Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 3. Upowszechnienie biegania  i marszu nordic walking jako najprostszej formy ruchu.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie
 2. Klub Biegacza „Goch” Bytów
 3. Kompleks Basenowo-Rekreracyjny „NIMFA” w Bytowie
 4. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Bytów

III. TERMINI MIEJSCE:

 1. Bieg i marsz nordic walking odbędzie się 3 marca 2019 roku w Bytowie na ścieżkach leśnych w okolicach Stadionu
 2. Start zawodników nastąpi o godz.12.00 z Stadionu
 3. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego / 1963 r.- Józef Franczak pseudonim Lalek/

V. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Bieg  i marsz jest wydarzeniem historycznym bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.
 2. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów
 3. Biuro zawodów będzie się mieścić w Klubie Olimpijczyka na Stadionie w terminie:

3 marca 2019 w godzinach 10.00 – 11.30

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

2. W biegu i marszu obowiązuje limit : 90 uczestników razem bieg i marsz

3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane  od 3 stycznia 2019 do dnia 28 lutego 2019 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz uiszczenie opłaty startowej

5. Opłata startowa za udział w biegu i marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi: 25 złotych

6. Opłatę należy dokonać  przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora:  na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 

Klub Biegacza ,,GOCH" Bytów z dopiskiem Tropem Wilczym, imię i nazwisko uczestnika

7. Podczas odbioru pakietu startowego dnia 3 marca 2019 zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu  i marszu nordic walking otrzymuje:

 • pamiątkową koszulkę
 • pamiątkowy medal
 • opaska
 • torba papierowa
 • pakiet edukacyjny
 • ciepły posiłek

8. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu i marszu w koszulce w ramach pakietu startowego

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
 3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Zawodnicy są ubezpieczeni.

Wszystkim startującym życzymy niezapomnianych wrażeń !

Regulamin Zatwierdził Zarząd Klubu Biegacza „GOCH” Bytów

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Maratony Polskie