Regulamin biegu

Impreza sportowa dofinansowana przez

XXXVII PÓŁMARATON GOCHÓW

VIII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE

NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE

Biegowe Serce Pomorza

Niedziela 4 czerwca 2017 godz. 10:00

 

REGULAMIN

SPONSOR GŁÓWNY

1.ORGANIZATOR GŁÓWNY

 1. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.
 2. Klub Biegacza „GOCH” Bytów

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Urząd Miasta w Bytowie Starostwo Powiatowe w Bytowie
 3. Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie
 4. Komenda Powiatowa Policja w Bytowie
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie
 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie Nadleśnictwo Bytów

3. PATRONAT MEDIALNY

4. CEL

 1. Upowszechnienie masowego biegania
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia
 3. Promocja miasta i powiatu
 4. Zachęcenie do uprawiania sportu

Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego Kuby Jankowskiego

5. TERMIN I MIEJSCE

4 czerwca 2017, godz.10:00, start i meta oraz dekoracja Bytów - Zamek

6. TRASA BIEGU

XXXVII PG i VIII MPL dystans 21,097 prowadząca ulicami miasta nawierzchnia asfaltowa (ok. 95%) oraz kostka brukowa (ok. 5%) pomiar czasu: chip trasa oznakowana co 1 km na trasie będzie znajdować się 4 punkty odświeżania i 8 punktów odżywiania

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. XXXVII PG i VIII MPL: Prawo startu mają osoby pełnoletnie, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (własnoręcznie oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w XXXVII PG i VIII MPL).
 2. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8. ZGŁOSZENIA

Poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: www.biegibytow.pl do dnia 31.05.2017 r. w dniu zawodów tj. 04.06.2017 r. w biurze zawodów: Stadion w Bytowie ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów, w godzinach od 7:00 do 9:30.

9. OPŁATA STARTOWA

XXXVII PG i VIII MPL:

 • I termin - 50 zł do 30.04.2017 r. /wpłata wyłącznie przelewem/
 • II termin - 60 zł od 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r. /wpłata wyłącznie przelewem/
 • III termin - 80 zł w dniu zawodów w biurze

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 podając imię i nazwisko

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach

10. WERYFIKACJA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Biuro zawodów: Stadion w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, niedziela 04.06.2017 r. od godz. 7:00 do 9:30

11. KLASYFIKACJA

XXXVII PÓŁMARATON GOCHÓW:

KLASYFIKACJA GENERALNA - kobiet i mężczyzn miejsca 1-3

KATEGORIE WIEKOWE (nie dotyczy zwycięzców klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn)

 • K/M18 – roczniki 1999 – 1993
 • K/M25 – roczniki 1992 – 1988
 • K/M30 – roczniki 1987 – 1983
 • K/M35 – roczniki 1982 – 1978
 • K/M40 – roczniki 1977 – 1973
 • K/M45 – roczniki 1972 – 1968
 • K/M50 – roczniki 1967 – 1963
 • K/M55 – roczniki 1962 – 1958
 • K/M60 – roczniki 1957 – 1953
 • K/M65 – roczniki 1952 –1948
 • K/M70 – roczniki 1947 i starsze

Prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja: Najszybszej Bytowianki oraz Najszybszego Bytowianin

Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście lub Gminie Bytów, z wpisem w dowodzie osobistym

Najlepszy zawodnik i zawodniczka Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.

Klasyfikacja  „DWÓCH SERC” - drużynę stanowi kobieta i mężczyzna

VIII Mistrzostwa Polski Leśników w Półmaratonie:

KOBIETY: MĘŻCZYŻNI:

K-18-35 lat (rok ur. 1999-1982) M-18-35 lat (rok ur. 1999-1982)

K-36 lat i więcej ( rok ur.1981 i st.) M-36 lat i więcej ( rok ur.1981i starsi)

12. ŚWIADCZENIA

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

 • pakiet startowy
 • numer startowy z agrafkami
 • napoje na trasie i mecie biegu
 • bon na posiłek po ukończeniu biegu
 • po zakończeniu biegu pamiątkowy medal i certyfikat do wydrukowania
 • możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego

13. NAGRODY XXXVI PG i VII MPL

 1. Osoba, która ukończy XXXVI PG i VII MPL otrzyma na mecie pamiątkowy medal dedykowany imprezie. W przypadku wykorzystania „pakietów podstawowych” organizator wyśle je do poszczególnych osób na adres, który uczestnik podał na podpisanej w biurze zawodów karcie zgłoszenia do startu w XXXVII Półmaratonie Gochów i VIII MPL.
 2. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn , nagrody finansowe zostaną podane do wiadomości najpóżniej na dwa tygodnie przed imprezą
 3. Wysokość nagród będzie podana w kwotach brutto
 4. Nagrody finansowe będą wręczane zawodnikom w dniu zawodów podczas dekoracji.
 5. Ponadto wśród wszystkich uczestników Półmaratonu rozlosowanych zostanie pięć nagród finansowych o wartości 100 zł każda (nie dotyczy zawodników nagrodzonych w klasyfikacji generalnej).
 6. Nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
 • I, II i III miejsce – puchary i dyplomy

VIII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

W każdej kategorii kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce - puchar i koszulka Mistrza Polski oraz dyplom
 • II miejsce – puchar, dyplom
 • III miejsce – puchar, dyplom

Nagrody we kategoriach dodatkowych kobiet i mężczyzn:

I, II i III miejsca – puchary

Najmłodszy zawodnik i najmłodsza zawodniczka Gminy Bytów - Puchary TKKF ”Radość” Bytów

14. NOCLEGI

 • Noclegi w hotelu Dom Sportowca ul. Mickiewicza 13, tel. 59-822-26 -10 lub 725 128 755 czynny całą dobę.

15. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 • 7:00- 9:30 – Otwarcie Biura Zawodów XXXVII PG i VIII MPL
 • 9:30 – Zamknięcie listy startowej XXXVI PG i VII MPL
 • 9:35 – Przemarsz zawodników ze Stadionu na miejsce startu
 • 9:50 – Przywitanie Zawodników
 • 10:00 – Start XXXVII PG i VIII MPL - ZAMEK
 • 11:10 – Spodziewane przybiegnięcie pierwszego zawodnika
 • 13:30 – Wręczenie nagród - dziedziniec zamkowy
 • 14:00 – Zakończenie

16. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora
 2. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za za bieg
 3. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować szczególną ostrożność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu

17. UWAGI ORGANIZATORÓW

 1. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 2. Przebywanie na trasie Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi
 4. Organizator zezwala na fotografowanie i filmowanie przebiegu imprezy bez konieczności uzyskania zezwolenia
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podczas 37 Półmaratonu Gochów odbędzie się zbiórka plastykowych nakrętek dla chorego Kuby Jankowskiego. Nakrętki będzie można wrzucać do pojemników na starcie i w biurze zawodów !

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń.

 

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy:

1.Krzysztof Stępień – Prezes Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o

2.Stanisław Majkowski – Prezes Klubu Biegacza „GOCH” Bytów