Ministerstwo Sportu i Turystyki
Maratony Polskie

Regulamin - XXXVIII PÓŁMARATON GOCHÓW

3 czerwca 2018 w Bytowie, start o godz. 10.00

1.ORGANIZATORZY:

 • Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” w Bytowie Sp.z.o.o
 • Klub Biegacza „GOCH” Bytów  

 2. WSPÓŁORGANIZATORZY:    

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa
 • Gmina Bytów                                                                                             
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Nadleśnictwo Bytów 
 • Sekcji WF i Sportu Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Pomoc przy organizacji zawodów:

 • Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie
 • Komenda Powiatowa Policja w Bytowie      
 • Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych                                     
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

 3. PATRONAT MEDIALNY:

Portal: maratonypolskie.pl

     4. CEL:

 • Upowszechnienie masowego biegania
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Promocja Bytowa jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.
 • Zachęcenie do uprawiania sport
 • Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie
 • Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
 • Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego Kuby Jankowskiego

 5. TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 w Bytowie woj. pomorskie
 • Start Biegu nastąpi o godzinie 10:00. ul. Zamkowa przy (ZAMKU). Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się najpóźniej o godz. 9:45.
 • Meta dziedziniec ZAMKU w Bytowie ul. Zamkowa        

   6. TRASA BIEGU:

 • długość trasy: 21,097 km. Trasa nie posiada atestu PZLA oraz IAAF.
 • dwie pętle prowadzące ulicami miasta   
 • nawierzchnia asfaltowa (ok. 95%) oraz kostka brukowa (ok. 5%) 
 • pomiar czasu: chip
 • trasa oznakowana co 1 km pionowo i poziomo
 • na trasie znajdować się będą 4 punkty odświeżania i 8 punktów odżywiania i punkty muzyczne

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Organizator nie przewiduje limitu Uczestników
 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie, które najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 8. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia przyjmowane będą od 9 marca 2018  poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http:/biegibytow.pl/  lub  www.herkules.org.pl do dnia 31.05.2018 r. w dniu zawodów tj. 03.06.2018 r. w biurze zawodów: Stadion Miejski w Bytowie ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów, w godzinach od 7:00 do 9:30.

9. OPŁATA STARTOWA:  

 •  I termin - 60 zł do 30.04.2018 r. (wpłat wyłącznie przelewem)
 • II termin - 70 zł od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. (wpłata wyłącznie przelewem) 
 • III termin - 100 zł w dniu zawodów W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w Biurze Zawodów gotówką.
 • Członkowie Klubu Biegacza „Goch” Bytów są zwolnieni z wpisowego przy rejestracji do 31 maja 2018 r.;

Opłata startowa elektroniczna przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora:

 Bank Polska Kasa Opieki

S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 podając imię i nazwisko

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach

10. WERYFIKACJA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

-Biuro zawodów: Stadion Miejski w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, niedziela 03.06.2018 r. od godz. 7:00 do 9:30

11. KLASYFIKACJA:

PÓŁMARATON GOCHÓW:

KLASYFIKACJA GENERALNA - kobiet i mężczyzn miejsca 1-3

KATEGORIE WIEKOWE (nie dotyczy zwycięzców miejsca 1-3 klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn):

 • K/M18 – roczniki 2000 – 1994
 • K/M25 – roczniki 1993 – 1989
 • K/M30 – roczniki 1988 – 1984
 • K/M35 – roczniki 1983 – 1979
 • K/M40 – roczniki 1978 – 1974
 • K/M45 – roczniki 1973 – 1969
 • K/M50 – roczniki 1968 – 1964
 • K/M55 – roczniki 1963 – 1959
 • K/M60 – roczniki 1958 – 1954
 • K/M65 – roczniki 1953 –1949
 • K/M70 – roczniki 1948 i starsze

 12 DODATKOWE KLASYFIKACJE:

-kategoria „Najlepszy Biegacz z Gminy Bytów”- warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście lub   Gminie  Bytów z wpisem w dowodzie osobistym

-kategoria „Najlepsza Biegaczka z Gminy Bytów ” - warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście lub   Gminie  Bytów z wpisem w dowodzie osobistym

-kategoria Najlepszy zawodnik i zawodniczka Klubu Biegacza „GOCH” Bytów

-klasyfikacja   „DWÓCH SERC” - drużynę stanowi kobieta i mężczyzna

-klasyfikacja Zespołowa - W klasyfikacji zespołowej liczy się suma czasów pięciu najszybszych zawodników tej samej grupy, klubu lub zespołu.

-Wyróżnieni zostaną Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik, którzy ukończą Bieg.  

-Wyróżnieni zostaną zawodnik lub zawodniczka którzy zajmą miejsca 38,100 i 375                

Mistrzostwa Polski Leśników w Półmaratonie:

                             Kategorie:

                                              KOBIETY:                                                           MĘŻCZYŻNI:

                              K-18-35 lat (rok ur. 2000-1983)            M-18-35 lat (rok ur.2000-1983)                    

                              K-36 lat i więcej ( rok ur.1982 i st.)      M-36 lat i więcej ( rok ur.1982i starsi)

MISTRZOSTWA MARYNARKI WOJENNEJ W PÓŁMARATONIE

mężczyźni:

M – 35- żołnierze, kandydaci do zawodowej służby wojskowej, w wieku do 35 lat;

M – 45- żołnierze, kandydaci do zawodowej służby wojskowej w wieku powyżej 35lat do 45 lat;

M – 46 - żołnierze powyżej 45 lat.

kobiety:

K – 35- żołnierze, kandydaci do zawodowej służby wojskowej, w wieku do 35 lat;

K – 36- żołnierze, kandydaci do zawodowej służby wojskowej, w wieku od  36 lat;

12. ŚWIADCZENIA:  

W ramach udziału w imprezie każdy uczestnik otrzymuje:

- pakiet startowy: Czapka fullprint z logo Półmaratonu, Kubek ceramiczny z logo Półmaratonu, Piwo Bytów.

 - numer startowy z agrafkami

                   - napoje na trasie i mecie biegu

                   - posiłek po ukończeniu biegu

                   - po zakończeniu biegu pamiątkowy medal i certyfikat do wydrukowania

                   - możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego w tym z Basenu NIMFA

                   13. NAGRODY    

Osoba, która ukończy Półmaraton otrzyma na mecie pamiątkowy medal dedykowany imprezie. W przypadku wykorzystania „pakietów podstawowych” organizator wyśle je do poszczególnych osób na adres, który uczestnik podał na podpisanej w biurze zwodów karcie zgłoszenia do startu.

Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

klasyfikacja generalna mężczyzn                         klasyfikacja generalna kobiet              

            1 miejsce 400 zł                                                      1 miejsce 400 zł

            2 miejsce 300 zł                                                      2 miejsce 300 zł

            3 miejsce 200 zł                                                      3 miejsce 200 zł

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.               

-Nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych - I, II i III miejsca – puchary - statuetki

  Nagrody we kategoriach dodatkowych kobiet i mężczyzn:

-kategoria „Najlepszy Biegacz z Gminy Bytów”- miejsce I,II,III – puchary - statuetki

-kategoria „Najlepsza Biegaczka z Gminy Bytów ” – miejsce I,II, III – puchary - statuetki

-kategoria Najlepszy zawodnik i zawodniczka Klubu Biegacza „GOCH” Bytów

- miejsce I, II, III – puchary - statuetki

-Klasyfikacja „DWÓCH SERC” – miejsce I, II, III – puchary - statuetki

-Klasyfikacja „Zespołowa”

 I miejsce - 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

Nagrody finansowe będą wręczane zawodnikom w dniu zawodów.    

-Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik - Puchary  

-zawodnik lub zawodniczka którzy zajmą miejsca 38, 100 i 375 - Puchary                                                                                        

W celu rozpropagowania Półmaratonu Gochów wśród amatorów i entuzjastów biegania Organizatorzy znaczną część środków na nagrody przeznaczyli do rozlosowania wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg, bez względu na uzyskane miejsce i wynik.

-Nagrody pieniężne od 500 do 100 zł. oraz Sportowa torba, ze specjalną kieszenią na brudne obuwie. zostaną rozlosowane wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą Półmaraton Gochów, Mistrzostwa Leśników w Półmaratonie, Mistrzostwa Marynarki Wojennej (również tych, którzy zwyciężyli w klasyfikacji generalnej):

 •  5 x 100 zł
 •  4 x 200 zł             Sportowa torba,  ze specjalną kieszenią na brudne obuwie i  z logo
 •  3 x 300 zł                23 x Sportowa torba  z logo Półmaratonu
 •  2 x 400 zł
 •  1 x 500 zł

                    MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW:

                  W każdej kategorii kobiet i mężczyzn:

                  I miejsce - puchar

                  II miejsce – puchar

                  III miejsce – puchar

                 MISTRZOSTWA MARYNARKI WOJENNEJ W PÓŁMARATONIE

                 I, II i III miejsca – w każdej Kategorii kobiet i mężczyzn puchary

14. NOCLEGI:

Noclegi w hotelu Dom Sportowca ul. Mickiewicza 13tel. 59-822-26 -10 lub 725 128 755 czynny całą dobę.

15. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

- 7:00 - 9:30 – Otwarcie Biura Zawodów

- 9:30 – Zamknięcie listy startowej

-9:50 – Przywitanie Zawodników na Zamku

-10:00 – Start   - ZAMEK

-11:10 – Spodziewane przybiegnięcie pierwszego zawodnika

-13:30 – Wręczenie nagród - dziedziniec zamkowy

-14:00 – Zakończenie

16. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.     
 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za Bieg.
 • Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować szczególną ostrożność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu.

15. UWAGI ORGANIZATORÓW

 • Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Przebywanie na trasie Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 • Organizator zezwala na fotografowanie i filmowanie przebiegu   imprezy bez konieczności uzyskania zezwolenia.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podczas Półmaratonu Gochów odbędzie się zbiórka plastykowych nakrętek dla chorego Kuby Jankowskiego. Nakrętki będzie można wrzucać do pojemników na starcie i w biurze zawodów!

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń.

                                                            

                                                                              Regulamin zatwierdzili Organizatorzy: