Regulamin

                      

IV BIEG I MARSZ NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE

Płotowo 8 lipca 2017r. start godzina 11.00

ORGANIZATOR :

 1. Klub Biegacza „Goch” Bytów
 2. Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

WSPÓŁORGANIZATORZY :

 1. Urząd Miasta i Gminy Bytów
 2. Starostwo Powiatowe w Bytowie
 3. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
 4. NSZZ Policjantów KPP Bytów

CELEM IMPREZY JEST:

Zbiórka pieniędzy na leczenie naszej koleżanki podkomisarz Eweliny Pustkowskiej z WDŚ KWP w Gdańsku wspólnie z Fundacją Forani .

Ewelina walczy o życie. „Walczy się do końca o wszystko” z takim mottem EWELINA rozpoczyna każdy nowy dzień. Od chwili wstąpienia do służby w Policji, tj. od 2005 roku, stoi na straży prawa i porządku publicznego. Przez kilka lat zajmowała się m.in. zwalczaniem zorganizowanej przestępczości realizując zadania w CBŚ niosła pomoc innym a dziś ...SAMA POTRZEBUJE POMOCY-MUSI STOCZYĆ NAJTRUDNIEJSZĄ WALKĘ-WALCZY o WŁASNE ŻYCIE !!!

W styczniu 2011 roku zdiagnozowano u niej CHŁONIAK HODGKINA. Dzielnie podjęła wyzwanie i walkę .W maju 2012 roku otrzymała nowe życie –WYGRAŁA.

Niestety we wrześniu 2015r. badania kontrolne wykazały nawrót choroby i to ze zdwojoną siłą. Nowotwór zaatakował wątrobę, śledzionę, szpik oraz kości. Wdrożone leczenie –chemia podawana od września do chwili obecnej nie daje rezultatu. DOPÓKI WALKA TRWA JEST NADZIEJA !!!

Ewelina walczy, nie poddaje się i tu pojawiła się szansa i jedyna możliwość na wyleczenie – immunoterapia zarejestrowanym, ale nie refundowanym przez NFZ lekiem o nazwie NIVOLUMAB. Koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe Eweliny oraz jej najbliższych. Na półroczną kurację potrzeba 200 tys.zł.

 • Popularyzacja i propagowanie biegów w regionie
 • Promocja powiatu bytowskiego
 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku i propagowanie zdrowego trybu życia
 • Zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnego Kuby Jankowskiego
 • Promowanie roli Policji w społeczności

TERMIN I MIEJSCE:

 • 8 lipca 2017r. (sobota) Płotówko - Góra Siemierzycka(256 n.p.m.)

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Start, meta biegu, a także dekoracja zwycięzców odbędą się na terenie Oddziału Muzeum Zachodniokaszubskiego w Płotowie – Zagroda Styp-Rekowskich (Płotówko).Pomoc medyczna podczas trwania imprezy- karetka pogotowia Szpital Powiatu Bytowskiego SP. z o.o. w Bytowie w godz. 10.45-12.45. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Posiadacze karty „Duża Rodzina w gminie Bytów” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.

 • Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godz . 9:00- 10:45 Płotówko - Oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego Zagroda Styp-Rekowskich
 • Godzina 10.55 wspólna pamiątkowa fotografia
 • Start i meta biegu Płotówko – Muzeum Zagroda Styp-Rekowskich godzina 11:00
 • Dekoracja zwycięzców , losowanie nagród – meta - ok. 13:00

TRASA:

 • Trasa o podłożu zróżnicowanym przebiega po ścieżkach i drogach leśnych, polnych, asfaltowych . Długość trasy ok. 7000 metrów. (bez atestu)
 • Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona poprzez tablice informacyjne, taśmy i barierki. Na trasie będą punkty odżywiania z wodą.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia imienne do startu w biegu i marszu nordic walking przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej http://www.biegibytow.pl/biegibytow/ Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej 30 PLN

Dla posiadaczy kart „Duża Rodzina w Gminie Bytów” obowiązuje opłata 15 PLN

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są tylko do dnia 30 czerwca 2017r.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane bez względu na liczbę zgłoszonych uczestników. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej. Ze względów organizacyjnych nie ma zgłoszeń w dniu zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział w biegu i marszu nordic walking jest otwarty dla wszystkich którzy zgłoszą swój start, uiścili opłatę startową, najpóźniej 8 lipca 2017r. ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Posiadacze karty „Duża Rodzina w Gminie Bytów” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
 4. Opłata startowa wynosi 30zł .
 5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w terminie do 30 czerwca 2017r. w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W żadnych okolicznościach nie może być przekazana innemu zawodnikowi.
 7. Opłatę należy dokonać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267

Klub Biegacza ,,GOCH" Bytów z dopiskiem Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, imię i nazwisko uczestnika.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 1. Numer startowy wraz z agrafkami,
 2. Pamiątkowy medal dedykowany imprezie dla każdego kończącego zawodnika.
 3. Posiłek regeneracyjny.
 4. Pomoc medyczną podczas trwania imprezy.
 5. Pomiar czasu przy wykorzystaniu ChampionChip System firmy MYLAPS

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni:

 • M1: 18-19 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M2: 20-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M3: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M4: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M5: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • M6:powyżej60 lat -1,2,3 miejsca statuetka

Kobiety:

 • K1: 16-19 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K2: 20-29 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K3: 30-39 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K4: 40-49 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K5: 50-59 lat -1,2,3 miejsca statuetka
 • K6: powyżej 60 lat-1,2,3 miejsca statuetka
 • KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA OPEN KOBIET - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA NAJLEPSZA POLICJANTKA – 1,2,3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA NAJLEPSZY POLICJANT – 1,2,3 MIEJSCA PUCHARY

Klasyfikacja marszu Nordic Walking

 • KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY
 • KATEGORIA OPEN KOBIET - 1, 2, 3 MIEJSCA PUCHARY

Wśród wszystkich uczestników odbędzie się losowanie upominków.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 3. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 4. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator
 5. Uczestnik bierze udział w biegu i marszu nordic walking na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 7. Organizator nie zapewnia depozytu/ szatni/natrysków .
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 9. Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych imprezy (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.)
 11. Spiker zawodów – Marcin Pacyno
 12. Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną Sp. z o.o. Sk. HERKULES
 13. W biurze zawodów będzie ustawiony pojemnik na nakrętki, do którego będą zbierane na leczenie i rehabilitację chorego Kuby Jankowskiego
 14. Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz niezapomnianych wrażeń !
 15. Regulamin zatwierdzili Organizatorzy