Ministerstwo Sportu i Turystyki
Maratony Polskie

Regulamin - Mount Everest

 Zapraszamy wszystkich sympatyków biegania i marszu nordic walking na

VII BIEG I RAJD NORDIC WALKING NA  MOUNT EVEREST- PIĘKNO NATURY

V MISTRZOSTWA KLUBU BIEGACZA   „GOCH” BYTÓW W BIEGU     ANGLOSASKIM

 

REGULAMIN - DROGA NA MOUNT EVEREST

ORGANIZATOR :

 • Klub Biegacza ,,GOCH "Bytów ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów, www.klubbiegaczagoch.pl ,e-mail:maratonczyk@wp.pl , Tel. 511 401 340

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miasta i Gminy Bytów
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie  
 • Nadleśnictwo Bytów 
 • ”NIMFA” Spółka Sportowo – Rekreacyjna
 • Sołectwo Rzepnica

PATRON MEDIALNY:

www.maratonypolskie.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegów oraz Nordic Walking w regionie.                             
 • Promocja Miasta i Gminy Bytów oraz powiatu bytowskiego.                                
 • Dla upamiętnienia pierwszego na świecie wejścia na szczyt „Mount Everest” które miało miejsce 29 maja 1953 roku.                                                         
 • Propagowanie i kształtowanie sportowego stylu życia poprzez Nordic Waking biegi.
 • Promocja Rzepnicy jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej Rodziny.
 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni wśród członków klubu Biegacza „GOCH” Bytów w biegu anglosaskim

TERMIN I MIEJSCE:

 1. 29 kwietnia 2018r. (niedziela) Bytów - Rzepnica biuro zawodów oraz meta polanka koło Leśniczówki Rzepnica
 2. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 11:00 – 13:30
 3. Start biegu i Nordic Walking ul. Różana godzina 14:00
 4. Dekoracja zwycięzców ok. 16:00

TRASA:

Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym przebiega po ścieżkach przyrodniczych, drogach leśnych, polnych, miejscami kamienistych, duże różnice wzniesień . Długość trasy 8850 metrów tyle ile wynosi wysokość góry Mount Everest. Trasa biegu i rajdu zostanie wyrażnie oznaczona . Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, ominiecie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikacje .

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do startu w biegu i rajdzie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej

Uwaga! Zgłoszenia są przyjmowanie od 9-go marca 2018 tylko do dnia  9 kwietnia 2018 r. Po tym terminie  nie będą przyjmowane. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegu i rajdzie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat i dokona opłaty startowej która wynosi 50,00 zł. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w terminie do 9  kwietnia 2018 r.  w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i nie może być przekazana innemu zawodnikowi. Opłata startowa elektroniczna przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora :

Konto Klubowe:
Bank Polska Kasa Opieki SA
641240 3783 1111 0010 2529 4267 ( z dopiskiem Mount Everest – Imię i Nazwisko kogo opłata dotyczy)

Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Biegacza „Goch” Bytów pod warunkiem dokonania zgłoszenia do 9 kwietnia 2018

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 1. Pakiet startowy zawierający : imienny numer startowy wraz z agrafkami
 2. Pamiątkową imienną statuetkę dedykowaną imprezie dla każdego kończącego zawodnika. Posiłek regeneracyjny. Pomoc podczas trwania imprezy.

KLASYFIKACJE NAGRODY:

 • Klasyfikacja biegu i rajdu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 • Bieg miejsca open 1-3 kobiet i mężczyzn puchary
 • Bieg miejsca open 1-3 członków KB „Goch” Bytów kobiety i mężczyźni puchary
 • Bieg  klasyfikacja drużynowa 1-3 puchary(decyduje ilość  kończących bieg  z danego klubu zawodników  za każdego zawodnika klub otrzymuję 1 pkt , zwycięża klub z największą ilością punktów),
 • Rajd Nordic Walking  open 1-3 kobiet i mężczyzn puchary
 • Rajd Nordic Walking klasyfikacja drużynowa 1-3 puchary(decyduje ilość  kończących Rajd  z danego klubu zawodników  za każdego zawodnika klub otrzymuję 1 pkt , zwycięża klub z największą ilością punktów)
 • KATEGORIE WIEKOWE (nie dotyczy zwycięzców klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn): - obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn, w biegu i rajdzie.

– K/M18 –  (rocznik 2000 – 1989)
– K/M30 –  (rocznik 1988 -1979)
– K/M40 –  (rocznik 1978-1969)
– K/M50 –  (rocznik 1968 –1959)
– K/M60 –  (rocznik 1958 – 1949)
– K/M70 –  (rocznik 1948 i starsi)

POSTANOWIENIA KONCOWE:

 1. Bieg i Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie .           
 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 5. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.                                                  
 6. Sprawy nieuregulowane  w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Uczestnik biegu i rajdu bierze udział na własna odpowiedzialność.
 8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Organizator nie zapewnia depozytu/ kąpieli/natrysków po zakończeniu imprezy.
 10. Organizator nie zapewnia noclegów.
 11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i rajdu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 12. Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .
 13. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych imprezy ( komunikat, plakat, informacje prasowe itp.)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 • 11:00 - Otwarcie biura zawodów weryfikacja zawodników.
 • 13:30 - Zamkniecie biura zawodów zakończenie weryfikacji zawodników.
 • 13:30 – Rozgrzewka.
 • 13:45 - Zbiórka zawodników na linii startu.
 • 14:00 - Start do biegu
 •  14:05 -  Start rajdu nordic walking.
 • ok. 14:35 - Pierwszy zawodnik na mecie.
 • 16:00 - Dekoracja zwycięzców.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Dyrektor Biegu i Rajdu - Stanisław Majkowski.
 • Zastępca Dyrektora Biegu i Rajdu – Piotr Gawron
 • Wolontariat i Finanse  -   Tomasz Jaszewski.
 • Kierownik Trasy – Edward Kobierowski.
 • Kierownik Biura Zawodów – Beata Jarzembińska.
 • Kierownik Obsługi Technicznej - Sebastian Jażdżewski.
 • Spiker – Marcin Pacyno.
 • Obsługa Elektroniczna Biegu i Rajdu- HERKULES SP. Z O.O.
 • Obsługa Fotograficzna Biegu i Rajdu – Marcin Michałka
 • Podczas imprezy odbędzie się zbiórka  plastykowych nakrętek  dla chorego Kuby Jankowskiego. Nakrętki będzie można  wrzucać do pojemników w biurze zawodów
 • Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń !
 • Regulamin Zatwierdził Zarząd Klubu Biegacza „GOCH” Bytów